Filia w Kazimierzy Wielkiej

Rozmawiamy o baśniach - lekcja biblioteczna

W bibliotece odbyły się zajęcia dla dzieci z zerówki, w trakcie których uczniowie mogli swobodnie wypowiedzieć się na temat baśniowych bohaterów. Celem lekcji było wprowadzenie dzieci w świat baśni poprzez przypomnienie treści wybranych baśni, poznanie twórców baśni - Hans Christian Andersen, Charles Perrault, Bracia Grimm, uświadomienie małym odbiorcą, że baśnie bawią, uczą wielu wartości oraz rozwijają wyobraźnię. W trakcie zajęć nauczyciel przeczytał fragmenty baśni zaproponowane przez uczniów, a następnie przedstawił prezentację multimedialną ukazującą cechy baśni m.in. czas i miejsce baśni, zakończenie baśni, postacie fantastyczne, przedmioty fantastyczne, wydarzenia fantastyczne. Na zakończenie uczniowie rozwiązali wspólnie z nauczycielem krzyżówkę, udzielali odpowiedzi na zagadki: z jakiej baśni pochodzi ten fragment?, zagadki z rekwizytami, co pasuje do danego bohatera. Spotkanie sprawiło wiele radości i pozytywnych emocji wśród dzieci.

Agnieszka Kabat