Filia w Kazimierzy Wielkiej

Od glinianych tabliczek po e-booki - lekcja biblioteczna

W okresie 13-14 maja 2019 r. w Filii Kazimierza Wielka odbyły się dwie lekcje dla uczniów klasy VI z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Tematem spotkania było ukazanie rozwoju książki ze względu na materiał pisarski, zapoznanie z terminami związanymi z książką rękopiśmienną, książką drukowaną i e-book. Nauczyciel zwrócił uwagę w jaki sposób zmieniała się książka na przestrzeni wieków, z czego była wykonana i kto przyczynił się do jej powstania. W trakcie zajęć wywiązała się dyskusja poświęcona różnym formom książki i zainteresowaniom czytelniczym uczniów. Poznanie historii książki odbyło się w oparciu o zaprezentowaną literaturę i prezentację multimedialną. Utrwalenie wiadomości nastąpiło poprzez krzyżówkę nawiązującą tematycznie do prezentowanych wiadomości. 

Agnieszka Kabat