Filia w Kazimierzy Wielkiej

Spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

W ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy 13 maja 2019 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z powiatu Kazimierza Wielka. Spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Kaszewska nauczyciel-doradca metodyczny która wygłosiła prelekcje na temat „Wychowawcza rola biblioteki szkolnej”. Biblioteka szkolna jako pracownia interdyscyplinarna i centrum informacji dla  uczniów i nauczycieli ma szczególne znaczenie w procesie nauczania wychowania. Gromadzi opracowuje i udostępnia różne źródła informacji, stwarza warunki do rozwoju i dojrzałości czytelniczej ucznia.

Mariola Majchrowska