Filia w Kazimierzy Wielkiej

2019 Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - wystawa 

Filia w Kazimierzy Wielkiej zaprasza na wystawę "2019 Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", która została przygotowana z okazji setnej rocznicy urodzin pisarza oraz w ramach obchodów Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Ekspozycja zawiera materiały dostępne w zbiorach biblioteki ukazujące twórczość i opracowania poświęcone twórczości i życiu polskiego prozaika, krytyka literackiego i publicysty. Gustaw Herling-Grudziński był jednym z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku, tematykę swoich utworów skupiał na zagadnieniu podstaw i wyznaczników człowieczeństwa. Debiutem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego był  zbiór szkiców krytycznoliterackich Żywi i umarli. Odrębne miejsce w dorobku zajmuje Inny świat - dokumentalna relacja z przeżyć i obserwacji więzienno-obozowych.

Agnieszka Kabat