Filia w Kazimierzy Wielkiej

Internet, przyjaciel czy wróg? - lekcja biblioteczna

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z powszechności i dostępności Internetu, chcąc uchronić dzieci przed konsekwencjami potencjalnych zagrożeń w sieci, w bibliotece została przygotowana wystawa "Bądźmy bezpieczni w Internecie" oraz przeprowadzona lekcja dla uczniów klasy VII dotycząca zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. W trakcie lekcji nauczyciel poinformował młodzież o zasadach etyki internauty, wyczulając na potencjalne zagrożenia i ucząc zasad bezpiecznego poruszania się w globalnej sieci zasobów internetowych. Podkreślił znaczenie zagrożeń powszechnie występujących czyli cyberprzemoc i niebezpieczne kontakty z osobami poznanymi w sieci. Na zakończenie zajęć uczniowie posiadali wystarczającą wiedzę z zasad bezpiecznego korzystania
z Internetu.

Agnieszka Kabat