Filia w Kazimierzy Wielkiej

Propagowanie czytelnictwa - lekcja biblioteczna

Dnia 21 października 2019 r. odbył się kolejny cykl zajęć dla podopiecznych propagujący czytanie książek. Celem spotkania było uświadomienie potrzeby czytania i roli książki w życiu codziennym oraz motywowanie do sięgania po określone książki w celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych. Podopieczni określili własne motywacje czytelnicze i zapoznali się z prezentowaną literaturą. Zajęcia ukazały korzyści wynikające z czytania książek m.in. dostarczają wielu wrażeń, relaksują, poszerzają wiedzę, rozwijają fantazję i słownictwo. Nauczyciel przedstawił twórczość Olgi Tokarczuk - pisarki, która otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Na zakończenie podopieczni zapoznali się z fragmentami książek PAX i Czarodzieje mogą wszystko, które mają funkcję terapeutyczną.

Agnieszka Kabat