Filia w Kazimierzy Wielkiej

Gazety i czasopisma - lekcja biblioteczna

Dnia 24.10.2019 r. uczniowie klasy IV z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej uczestniczyli w lekcji bibliotecznej na temat "Gazeta i czasopismo - źródło aktualnej wiedzy". Głównym celem lekcji było ukazanie przeznaczenia czasopism, ukazanie różnic i podobieństw między czasopismem i gazetą, zachęcanie uczniów do czytania czasopism i gazet. Na samym początku lekcji została przeprowadzona rozmowa wstępna na temat ich ulubionych czasopism. Uczniowie bardzo chętnie wymieniali zadania, które spełniają czasopisma dla dzieci młodzieży. Na zakończenie zajęć uczniowie rozwiązali krzyżówkę.

Mariola Majchrowska