Filia w Kazimierzy Wielkiej

Edukacja regionalna w bibliotece - lekcja biblioteczna

Filia w Kazimierzy Wielkiej nawiązała współpracę z panią Agnieszką Styczeń - pracownikiem ds. promocji i turystyki Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Pani Agnieszka Styczeń przygotowała zajęcia dla dzieci w bibliotece w ramach edukacji regionalnej. Celem spotkania było poznanie przez dzieci własnego regionu, pogłębienie więzi ze swoim środowiskiem, poznanie przyrody na szlakach powiatu kieleckiego. Tematyka zajęć dotyczyła m.in. Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Dzieci zapoznały się z materiałem edukacyjnym - zdjęciami i filmami promującymi region w postaci płyty DVD dołączonej do folderu Świętokrzyskie na rzecz edukacji. Na zakończenie zajęć dzieci poznały zwierzęta chronione mieszkające w parkach i rysowały podobizny zwierząt.
W prezencie otrzymały folder Świętokrzyskie na rzecz edukacji wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli mający na celu rozpowszechnianie wiedzy o ziemi świętokrzyskiej wśród dzieci i młodzieży.

Agnieszka Kabat