Filia w Kazimierzy Wielkiej

Poznajemy świat reklamy - lekcja biblioteczna

Dnia 25.11.2019 r. uczniowie klasy siódmej z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr. 1 w Kazimierzy Wielkiej uczestniczyli w zajęciach dotyczących reklamy. Celem spotkania było przygotowanie młodzieży do świadomego i krytycznego odbioru reklam, rozwijanie umiejętności prezentowania własnego zdania. Uczniowie poznali elementy budowy reklamy i techniki perswazji. Nauczyciel uzyskał od uczniów wypowiedzi na tematy: "W jakim celu różne firmy stosują reklamy", "Co podoba wam się w reklamach", "Czy lubicie reklamy". Zwolennicy wskazywali na plusy, a przeciwnicy na minusy.
W dalszej części została przedstawiona prezentacja zawierająca wiadomości dotyczące prezentowanego tematu. Na zakończenie młodzież pracowała w grupach i tworzyła agencje reklamowe, których celem było przygotowanie reklamy danego produktu. Na zakończenie zajęć uczniowie wypełnili ankietę "Czy reklamy decydują o Twoich zakupach".

Agnieszka Kabat