Filia w Kazimierzy Wielkiej

Skuteczne poszukiwania informacji w internecie - lekcja biblioteczna

W bibliotece odbyły się zajęcia dla uczniów klasy siódmej z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, celem lekcji było rozwijanie wiedzy na temat powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych oraz rozwijania umiejętności efektywnego korzystania z zasobów Internetu. Młodzież poprzez rozmowę i prezentację zyskała wiadomości niezbędne do samodzielnego wyszukiwania informacji i korzystania z nich oraz weryfikacji wiadomości znalezionych w internecie. Nauczyciel przedstawił wiarygodne źródła informacji: biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe.

Agnieszka Kabat