Filia w Kazimierzy Wielkiej

Różnorodność źródeł informacji - lekcja biblioteczna

Dnia 4 grudnia 2019 r. odbyły się zajęcia, których adresatem byli uczniowie klasy piątej z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Uczniowie zapoznali się z: definicją informacji, co może być źródłem informacji, co to jest dokument, co to jest pośrednie i bezpośrednie źródło informacji. Poprzez zajęcia praktyczne i krzyżówkę została utrwalona wiedza uzyskana podczas zajęć. Po zakończeniu spotkania młodzież poznała zasady krytycznego oceniania i selekcjonowania uzyskanych informacji, przetwarzania informacji i zapisywania wiadomości z poszanowaniem prawa autorskiego.

Agnieszka Kabat