Filia w Kazimierzy Wielkiej

Boże Narodzenie (zwyczaje rodzinne) - lekcja biblioteczna

W bibliotece ponownie odbyły się zajęcia prowadzone przez panią Agnieszkę Styczeń-pracownika ds. promocji i turystyki Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Spotkanie skierowane było do dzieci i dotyczyło tematyki związanej ze świętami Bożego Narodzenia. Prowadząca przypomniała zwyczaje rodzinne dotyczące m.in. wieczoru wigilijnego, wieczerzy wigilijnej, ozdób choinkowych. Nieodłącznym elementem zajęć były kolędy, w trakcie których dzieci wykonały własnoręcznie kartki świąteczne.

Agnieszka Kabat