Filia w Kazimierzy Wielkiej

Książka ma swoją historię - lekcje biblioteczne

Na przełomie lutego w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się 2 lekcje biblioteczne dla klas V i 1 lekcja dla  klasy VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Uczniowie poznali historię pisma od czasów prehistorycznych do współczesnych. Korzystając z literatury i prezentacji multimedialnej przedstawiono uczniom wiadomości na temat książki i pisma oraz znaczenie książki dla rozwoju cywilizacji. Na początku lekcji zapoznano uczniów z rozwojem pisma, powstaniem alfabetu oraz historią książki. Uczniowie wzbogacili swoje słownictwo oraz wyrazy związane z książką: pismo klinowe, hieroglify, papirus, skryba, pergamin, inicjał, kodeks, zwój, książka rękopiśmienna, audiobook, e-book. Dzięki wnikliwej obserwacji całego procesu produkcji mogli docenić wkład pracy, jaki jest włożony w powstanie jednego egzemplarza woluminu. Na zakończenie zajęć uczniowie utrwalili wiadomości poprzez rozwiązanie krzyżówek, które tematyką nawiązywały do treści lekcji.

Mariola Majchrowska