Filia w Kazimierzy Wielkiej

Zajęcia biblioterapeutyczne - spotkanie 2

W trakcie zajęć podopieczni z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej zapoznali się z treścią książki Cudowny chłopak: wszyscy jesteśmy wyjątkowi autorstwa R.J.Palacio. To doskonała publikacja, która jest pretekstem do rozmowy o empatii i zrozumienia drugiego człowieka. Bohater książki doświadcza licznych przykrości i upokorzenia, zdając sobie sprawę
z tego, że choroba jest przyczyną odtrącenia przez rówieśników. Chłopiec ma świadomość tego, że wygląd zewnętrzny nie powinien określać człowieka tylko jego wnętrze. "Wiem, że nie mogę zmienić tego, jak wyglądam. Ale może, tylko może… ludzie mogą zmienić sposób, w jaki na mnie patrzą. Jeśliby to zrobili, zobaczyliby, że jestem cudem" (fragment zaczerpnięty z książki). Jednak chłopiec spotkał życzliwych przyjaciół, którzy okazali wobec niego wiele zrozumienia i serdeczności. Na podstawie książki Cudowny chłopak powstała ekranizacja o tym samym tytule. Na zakończenie spotkania podopieczni obejrzeli film na podstawie światowego bestsellera.

Agnieszka Kabat