Filia w Kazimierzy Wielkiej

430 rocznica śmierci Jana Kochanowskiego

W roku 2014 przypada 430 rocznica śmierci Jana Kochanowskiego, w związku z tym Biblioteka Pedagogiczna przygotowała wystawę poświęconą jego życiu i twórczości. Kochanowski był wybitnym poetą epoki renesansu, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. W swych utworach przemawiał językiem refleksji i przestrogi, powagi i żartu, czasami zdobywał się na osobiste wyznania. Po śmierci ukochanej Urszuli opublikował „Treny”, zbiór pod względem artystycznym napisany w sposób nowatorski. Do najważniejszych utworów Jana Kochanowskiego zaliczamy: poematy dydaktyczne („Zuzanna”, „Szachy”, „Zgoda”, „Satyr, albo Dziki Mąż”), „Pieśni”, „Fraszki”, „Treny”, tragedia renesansowa „Odprawa posłów greckich”, „Psałterz Dawidów”- parafrazy psalmów.