Filia w Kazimierzy Wielkiej

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej - biblioterapia

Biblioteka Pedagogiczna od roku 2016 zapoczątkowała nową formę współpracy z Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej polegającym na wprowadzeniu biblioterapii poprzez czytanie podopiecznym domu książek. Badania wykazują że biblioterapia prowadzi do zmniejszenia stresu, powoduje pozytywne zmiany nastroju, niweluje poczucie osamotnienia oraz wzmacnia wiarę we własne możliwości.

Mariola Majchrowska