Filia w Kazimierzy Wielkiej

Konferencja "Edukacja we współpracy i dialogu szkół powiatu kazimierskiego" w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Kazimierzy Wielkiej odbyła się konferencja nt. "Edukacja we współpracy i dialogu szkół powiatu kazimierskiego" skierowana do pracowników placówek oświatowych
i wychowawczych. Organizatorem konferencji była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Starostwo Powiatowe
w Kazimierzy Wielkiej oraz Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Patronat nad konferencją objął Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Starosta Powiatu Kazimierskiego.
W konferencji uczestniczyło 97 nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół powiatu kazimierskiego. W spotkaniu udział wzięli: dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Wojciech Kałat oraz prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kazimierzy Wielkiej Halina Opilska. Kieleckie instytucje oświatowe reprezentowali: Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Renata Rabczyńska, Urszula Salwa, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach oraz Alicja Stradomska, wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Po powitaniu i przedstawieniu programu konferencji Urszula Salwa przypomniała rolę jaką pełnią dzisiaj placówki doskonalenia nauczycieli i instytucje wspierające oświatę oraz jaką wartość dla jakości edukacji ma kształcenie ustawiczne i elastyczne podejście do roli nauczyciela. Następnie głos zabrał starosta kazimierski Jan Nowak, który wyraził wdzięczność nauczycielom powiatu za liczne uczestnictwo, podkreślił wagę tego typu spotkań dla organizacji działań oświatowych i efektywności pracy szkół.
Konferencję rozpoczęła prezentacja usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz film zrealizowany przez iVP Sejmik Kielce, ukazujący działalność sieci bibliotek pedagogicznych w województwie świętokrzyskim. Swoją bogatą ofertę form doskonalenia nauczycieli zaprezentowało także Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W wykładzie "W przyszłość z tradycją" pani Ewa Nowel omówiła działalność oraz publikacje Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP przydatne w codziennej pracy pedagogów. Wystąpienie pani Barbary Skarżyńskiej, konsultanta Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Otwarte zasoby edukacyjne" dotyczyło źródeł i zasad korzystania (z poszanowaniem praw autorskich) z materiałów edukacyjnych zamieszczanych w Internecie.
W drugiej części konferencji pan Rafał Zajęcki, pracownik Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, przedstawił problematykę rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych oraz możliwości współpracy fundacji i placówek edukacyjnych w celu poprawy świadomości obywatelskiej. Końcowy wykład pani Krystyna Stępień, konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, poświęciła przyjętym w tym roku zmianom w systemie oświaty, dotyczącym obowiązku szkolnego uczniów 6 -7 - letnich.
Konferencji towarzyszyła wystawa publikacji i kwartalników serii Zeszyty Kieleckie Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP.
Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja zapoczątkuje cykl doskonalących spotkań dla nauczycieli powiatu kazimierskiego. Wyniki przeprowadzonej wśród uczestników konferencji ankiety pozwolą na dobór odpowiedniej tematyki kolejnych szkoleń, a wyjście naprzeciw potrzebom pedagogów stanie się bazą stałego rozwijania współpracy między placówkami oświatowymi naszego regionu.

Mariola Majchrowska