Filia w Kazimierzy Wielkiej

XXIV Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

W ramach 24 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa obchodzonych w  2016 r. pod hasłem: "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie, arcydzieła, pomniki",  w dniu 27 września Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej zorganizowała wykład historyka i regionalisty pana Andrzeja Bieniasa zatytułowany „Perły Ponidzia - budowle i ludzie”. Wykładowi pana Andrzeja Bieniasa towarzyszyła wystawa przedstawiająca fotografie zabytków z miejscowości Skalbmierz, Wiślica, Czarkowy. Wiedza i sposób prowadzenia wykładu spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży z Publicznego Gimnazjum Samorządowego z Kazimierzy Wielkiej. Prelegent rozpoczął swój wykład od przedstawienia historii Gotyckiej Kolegiaty z XV wieku w Skalbmierzu i postaci Stanisława ze Skalbmierza - teologa i prawnika. W 1400 r. król Władysław Jagiełło mianował Stanisława rektorem Akademii Krakowskiej. Kolejną miejscowością na Ponidziu, która trwale wpisała się
w tutejszą kulturę i historię jest Wiślica. Z tym regionem związana jest postać Jana Długosza, który zasłynął jako kronikarz. W Wiślicy znajduje się Dom Długosza z XV wieku oraz Bazylika pod wezwaniem Narodzenia NMP z XIV wieku, która zawiera malowidła w stylu bizantyjskim z czasów króla Władysława Jagiełły. Na zakończenie gimnazjaliści zapoznali się z wydarzeniem jakie odbyło się w 1914 r. pod Czarkowami - 1 Pułk Piechoty Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego stoczył bój z oddziałami rosyjskimi. Pan Andrzej Bienias przedstawił fotografie upamiętniające to wydarzenie: cmentarz wojenny w Czarkowach - groby legionistów. Wystawa ukazała uczniom również zdjęcia cmentarza wojennego w Czarkowach – mogiła poległych żołnierzy Wojska Polskiego w bitwie pod Ksanami i Kociną dnia 8 IX 1939 r., cmentarz wojenny W Czarkowach - pomnik Zwycięstwa Legionów, pomnik Józefa Piłsudskiego nad Wisłą w Opatowcu wybudowany w 1994 r., pomnik Legionisty, Żołnierza Września 1939 r. i Partyzanta w Ksanach wybudowany w 1989 r.

Mariola Majchrowska