Filia w Kazimierzy Wielkiej

Poznajemy bibliotekę - lekcja biblioteczna dla uczniów gimnazjum

W ramach współpracy i wspomagania bibliotek szkolnych w dniu 28.09.2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów I klasy Publicznego Gimnazjum Samorządowego. Uczniowie w trakcie lekcji poznali zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni, zapoznali się z księgozbiorem. Nauczyciel bibliotekarz zaprezentował uczniom katalog elektroniczny naszej biblioteki. Katalog ten jest systematycznie uzupełniany o opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Na zakończenie zajęć uczniowie sprawdzili swoje umiejętności
w zakresie poszukiwań interesującego źródła przy wykorzystaniu katalogu tradycyjnego i elektronicznego.

Agnieszka Kabat