Filia w Kazimierzy Wielkiej

175 rocznica urodzin Elizy Orzeszkowej - polskiej pisarki okresu pozytywizmu

W 2016 roku przypada sto siedemdziesiąta piąta rocznica urodzin Elizy Orzeszkowej, z tej okazji Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej przygotowała wystawę poświęconą polskiej pisarce
i publicystce. Wystawa ukazała utwory pisarki, jak również książki poświęcone twórczości i życiu niezwykłej pozytywistki. Eliza Orzeszkowa twórczość literacką rozpoczęła debiutem w „Tygodniku Ilustrowanym” poprzez publikację opowiadania Obrazek z lat głodowych. W pierwszym okresie twórczości pisarki dominowały utwory tendencyjne, podejmujące aktualne problemy życia współczesnego (Ostatnia miłość, Na prowincji, W klatce, Pan Graba, Rodzina Brochwiczów). W latach 1886-1888 Eliza Orzeszkowa napisała dwie powieści Nad Niemnem i Cham, które zostały docenione przez krytyków. Wydarzenia z lat 1863-1864 Orzeszkowa ukazała w zbiorze opowiadań Gloria victis. Publikowała także w czasopismach artykuły dotyczące literatury i spraw społecznych. W roku 1905 i 1909 Eliza Orzeszkowa była zgłaszana do Nagrody Nobla.

Agnieszka Kabat