Filia w Kazimierzy Wielkiej

Droga książki od pisarza do czytelnika - lekcja biblioteczna

Dnia 20 grudnia w Bibliotece Pedagogicznej została przeprowadzona lekcja o tematyce "droga książki od pisarza do czytelnika" dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z procesem powstawania książki, zrozumieli znaczenie terminów: pisarz, wydawca, redaktor, korektor, ilustrator, drukarz, introligator, księgarz, bibliotekarz, czytelnik. Prowadzący zajęcia rozmawiał z dziećmi na temat pracy wielu osób, dzięki którym książka mogła pojawić się na rynku wydawniczym i dotrzeć do czytelnika. Uczniowie podczas oglądania prezentacji multimedialnej utrwalili przekazane przez nauczyciela wiadomości i zwrócili uwagę na pracę i rolę poszczególnych osób w procesie tworzenia książki. Omówione zostały nie tylko zawody, ale także instytucje (wydawnictwo, drukarnia, księgarnia, biblioteka). Na zakończenie zajęć dzieci poznały zalety książki, rozwiązywały zagadki i krzyżówki z zakresu wiedzy o książce.

Agnieszka Kabat