Filia w Kazimierzy Wielkiej

Jak powstaje książka? - lekcja biblioteczna

Dnia 14 grudnia Biblioteka Pedagogiczna gościła podopiecznych z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej. W trakcie wizyty podopieczni zapoznali się z działalnością biblioteki, gromadzonym księgozbiorem i pracą bibliotekarza. Prowadzący zajęcia zaprezentował literaturę pochodzącą ze zbiorów biblioteki, dzięki której podopieczni poznali budowę książki. Głównym celem zajęć było przekazanie wiadomości związanych z procesem powstawania książki, wzbogacenie słownictwa o nowe terminy m.in. pisarz, wydawca, ilustrator, okładka, obwoluta, strona tytułowa.
W drugiej części zajęć podopieczni obejrzeli prezentację multimedialną, która ukazała im jakie osoby tworzą książkę i czym się zajmują.

Agnieszka Kabat