Filia w Kazimierzy Wielkiej

200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki - wystawa

W związku z 200 rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki - generała, Najwyższego Naczelnika Sił Zbrojnych Narodowych w powstaniu 1794, kazimierska Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przygotowała na tą okoliczność wystawę, która ma na celu przybliżenie czytelnikom biografii naczelnika insurekcji kościuszkowskiej. Wystawa ukazała życie Tadeusza Kościuszki oraz jego udział w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych i w polskich powstaniach narodowowyzwoleńczych.

Agnieszka Kabat