Filia w Kazimierzy Wielkiej

Spotkanie w ramach "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych"

W ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej w dniu 26.01.2017 r. przeprowadziła szkolenie "Otwarte Zasoby Edukacyjne".
Celem spotkania było zdobycie umiejętności i wiedzy na temat efektywnego i zgodnego z prawem wykorzystania cyfrowych materiałów edukacyjnych. Omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. prawa autorskiego, wolnych licencji, bibliotek cyfrowych czy domeny publicznej. W szkoleniu wzięło udział siedmioro nauczycieli bibliotekarzy z powiatu kazimierskiego. Zebrani bibliotekarze wyrazili chęć ponownego spotkania w tym roku szkolnym. 

Mariola Majchrowska