Filia w Kazimierzy Wielkiej

Moja wiedza o książce i bibliotece - lekcja biblioteczna

Dnia 9 marca 2017 r. w bibliotece odbyło się spotkanie z młodzieżą z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. W ramach zajęć bibliotecznych uczniowie zapoznali się z działalnością biblioteki, pracą bibliotekarza i zgromadzonym księgozbiorem. Nauczyciel poinformował o pracy bibliotekarza w przygotowaniu nowo zakupionej książki do wypożyczenia. Podczas oglądania literatury, młodzież zwróciła uwagę na pracę poszczególnych osób, które zaangażowane są w proces powstawania książki. Prowadzący rozdał uczniom wizytówki z nazwami osób, dzięki którym książka dociera bezpośrednio do rąk czytelnika (pisarz, introligator, redaktor, księgarz, ilustrator, bibliotekarz, drukarz, wydawca, korektor, czytelnik). Na zakończenie zajęć zadaniem uczniów było właściwe ustalenie drogi powstawania książki poprzez prawidłowe ustawienie się młodzieży z wizytówkami w odpowiedniej kolejności. W drugiej części lekcji uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną i rozwiązali wspólnie krzyżówkę, której treść odzwierciedlała wiadomości przekazane przez nauczyciela bibliotekarza. Propagowanie czytelnictwa odbyło się również poprzez zestaw zagadek dotyczących książki i odczytanie wierszy, które zachęcały młodych ludzi do czytania i obcowania z literaturą.

Agnieszka Kabat