Filia w Kazimierzy Wielkiej

Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej chcąc upamiętnić przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przygotowała wystawę 10 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wystawa ma na celu przypomnienie naszym czytelnikom historii i funkcjonowania Unii Europejskiej, oraz podsumowanie 10-lecia uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej.

 


XXII Tydzień Kultury Języka - wystawa
Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej w ramach przypadającego Tygodnia Kultury Języka przygotowała wystawę: 120 rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza. Poeta, prozaik, dramatopisarz i eseista urodził się 20 lutego 1894 roku w Kalniku (Ukraina), zmarł 2 marca 1980 roku w Warszawie. Pośmiertnie, wraz z żoną został odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. W 1918 r. przybył do Warszawy i związał się z kręgiem młodych poetów skupionych wokół pisma „Pro Arte et Studio”, był uczestnikiem występów poetycko-kabaretowych w kawiarni Pod Pikadorem. Jarosław Iwaszkiewicz współtworzył grupę poetycką Skamander, współpracował z „Wiadomościami Literackimi”. W 1955 r. został redaktorem naczelnym czasopisma „Twórczość” i funkcję tę sprawował do śmierci.

 


„W świecie prasy”
W ramach edukacji czytelniczej i medialnej w Bibliotece Pedagogicznej została przeprowadzona lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III z Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej o tematyce „W świecie prasy”. Uczniowie zapoznali się z prasą i jej podziałem, która znajduje się w zbiorach biblioteki. W drugiej części spotkania została im przedstawiona prezentacja multimedialna zawierająca informacje z zakresu prasy m.in. definicje: gazeta, cechy i funkcje gazety, podział według różnych kryteriów, czasopismo, stopka redakcyjna.

 


Henryk Sienkiewicz – pisarz epoki pozytywizmu
Wystawę poświęconą życiu i twórczości Henryka Sienkiewicz, można oglądać w korytarzu Biblioteki Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.
Wystawa przypomina sylwetkę pisarza, społecznika i patrioty, który poprzez swą twórczość krzepił serca kolejnych pokoleń Polaków. Jego dzieła miały wpływ na społeczeństwo i postawy patriotyczne Polaków.

 


Historia książki – lekcja biblioteczna
W Bibliotece Pedagogicznej została przeprowadzona lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej nr. 3 w Kazimierzy Wielkiej o tematyce „Kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczniów”. W pierwszej części spotkania Agnieszka Kabat zapoznała dzieci z działalnością placówki, przedstawiła różnice pomiędzy biblioteką pedagogiczną, a publiczną oraz zaprezentowała literaturę dziecięcą pochodzącą ze zbiorów biblioteki. Uczniowie z ciekawością przeglądali książki, jak również poznawali ich budowę. Ponadto wykazali się znajomością zasad poszanowania książek. Podstawowym celem lekcji było zachęcenie dzieci do czytania książek i uświadomienia im, że książka to prawdziwy przyjaciel każdego dziecka. Natomiast w drugiej części lekcji dzieci obejrzały prezentację multimedialną „Od tabliczki glinianej do książki drukowanej. Krótki zarys historii książki”, która dostarczyła im informacji m.in. na temat: książki rękopiśmiennej – tabliczka gliniana, zwój, kodeks, skryptorium i książki drukowanej – Jan Gutenberg, czcionka, aparat do odlewania czcionek, Biblia Gutenberga. Na zakończenie spotkania dzieci rozwiązywały krzyżówki, rebusy z zakresu wiedzy o bibliotece i książce.

  


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Pedagogiczna Biblioteka w Kazimierzy Wielkiej 24 października 2013 roku zorganizowały dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych Jesienną Konferencję Dyrektorów na temat „Zmiany w nadzorze pedagogicznym dyrektora w roku szkolnym 2013/2014”.
Dla uczestników konferencji biblioteka przygotowała wystawę publikacji dotyczących jakości kształcenia, jak też bibliografię na temat „Nadzór pedagogiczny” materiałów dostępnych w bibliotece.

  
  


„Czarodziej słowa – Julian Tuwim”
W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima, Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej przygotowała wystawę „Czarodziej słowa – Julian Tuwim” ukazującą życie i twórczość poety. „W 2013 roku przypadają sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życie…” głosił tekst uchwały przyjętej przez Sejm RP. Julian Tuwim był jednym z najwybitniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, założycielem kabaretu literackiego „Pod Picadorem”, współpracownikiem „Wiadomości Literackich” i tłumaczem poezji obcojęzycznej. W 1920 r. wraz z Janem Lechoniem, Kazimierzem Wierzyńskim, Antonim Słonimskim i Jarosławem Iwaszkiewiczem stworzył polską grupę poetycką „Skamander”. Specjalne miejsce w twórczości Tuwima zajmują wiersze satyryczne i wiersze dla dzieci np. „Lokomotywa”, „Słoń Trąbalski”, „Zosia Samosia”, „Okulary”, „Rzepka”, „Ptasie radio”, „Warzywa”.

  


Powstanie Styczniowe w literaturze i malarstwie
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2013 – Rokiem Powstania Styczniowego „honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności”. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Kazimierzy Wielkiej włączyła się w obchody przygotowując wystawę „Powstanie Styczniowe w literaturze i malarstwie”. Na fotografiach przedstawiono przywódców i uczestników, jak również bitwy stoczone podczas walk powstańczych. Ukazano także utwory literackie, których treści odnosiły się do powstania styczniowego. Powstanie styczniowe trwające od 22 I 1863 do poł. 1864 r. skierowane było przeciw Rosji, walki toczono w Królestwie Polskim oraz na Litwie, Białorusi i części Ukrainy. Było najdłużej trwającym powstaniem polskim, które miało charakter wojny partyzanckiej. W ciągu półtora roku stoczono ok. 1200 potyczek, mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców.

  


Między brzaskiem a zmierzchem. Kazimierza Wielka i okolice w fotografii
Zdzisława Pilarskiego

Zdzisław Pilarski jest emerytowanym, wieloletnim pracownikiem Kazimierskiego Ośrodka Kultury, którego był również dyrektorem w latach 1979-1983. Od ponad pół wieku pracuje na rzecz kultury regionu kazimierskiego dokumentując jego historię w publikacjach i fotografii, przede wszystkim artystycznej. Jest autorem albumów "Powiat kazimierski w fotografii" i "Obiektywem przez półwiecze" a także współautorem książek "Gorzków. Z dziejów parafii" oraz"25 lat wspólnej drogi". Stale współpracuje z czasopismami "Echo Dnia" i "Tygodnik Ponidzia".

            


200 rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął 16 września 2011 r. uchwałę i ogłosił rok 2012 - Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. "Jego imponujący dorobek literacki wywarł trwały wpływ na kulturę i literaturę polską oraz twórczość współczesnych mu i późniejszych pokoleń Polaków. Powieści historyczne Józefa Ignacego Kraszewskiego stały się nie tylko trybuną do upowszechnienia wiedzy o naszej przeszłości, ale również inspiracją do rozmyślań nad teraźniejszością i przyszłością Polski" - napisano w uzasadnieniu decyzji Sejmu RP. Z tej okazji Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej przygotowała wystawę poświęconą Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, który swoją działalnością wpisał się w dzieje literatury polskiej i europejskiej. W skład wystawy weszły materiały przedstawiające utwory i książki o życiu Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz opracowania twórczości. Józef Ignacy Kraszewski był powieściopisarzem, poetą, publicystą, krytykiem literackim, dziennikarzem, wydawcą, działaczem społecznym i politycznym. Najważniejszym działem twórczości Kraszewskiego są powieści, w których ukazał obraz społeczeństwa i własną wizję dziejów narodu. Józef Ignacy Kraszewski był również autorem szkiców z podróży po ziemiach polskich i zagranicznych. Poza literaturą interesował się sztuką i muzyką, zajmował się także krytyką muzyczną.

 


JANUSZ KORCZAK - pisarz, pedagog, wychowawca
W roku 2012 mija 70 rocznica śmierci Janusza Korczaka w obozie zagłady w Treblince. Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 - Rokiem Janusza Korczaka. Z tej okazji Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej przygotowała wystawę przybliżającą postać wybitnego pisarza, pedagoga i wychowawcy, który całe swoje życie poświęcił dzieciom. W roku 1901 Janusz Korczak publikuje pierwszą książkę "Dzieci ulicy", natomiast w 1918 ukazuje się książka "Dziecko w rodzinie", część większej całości "Jak kochać dziecko", uznawana za jego credo pedagogiczne. Swoją działalnością medyczną, literacką i pedagogiczną, stał się obrońcą praw dziecka. Janusz Korczak przedstawił własne przemyślenia i koncepcje wychowawcze w publikacjach, które na stałe zapisały się w kulturze polskiej. Następujące cytaty oddadzą główne myśli jego twórczości: "Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli.", lub też "Rozumny wychowawca nie dąsa się, że nie rozumie dziecka, ale rozmyśla, poszukuje, wypytuje dzieci. One go pouczą, by ich nie urażał zbyt dotkliwie - byle chciał się uczyć".

 


Historia Cukrowni "Łubnej" w Kazimierzy Wielkiej
Pedagogiczna Biblioteka w Kazimierzy Wielkiej prezentuje wystawę fotograficzną małżeństwa - Doroty i Zdzisława Pilarskich, dokumentującą część historii najstarszego i swego czasu największego zakładu pracy na Ponidziu, Cukrowni "Łubnej". Założona w 1845 roku przez hrabiego Kazimierza Łubieńsiego działała do roku 2006, kiedy to podjęto decyzję o jej zamknięciu. W roku 2010 Cukrownia "Łubna" została rozebrana.

  


Europejskie Dni Dzedzictwa 2011
19 obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, przebiegające w tym roku pod hasłem "Kamienie milowe", Pedagogiczna Biblioteka w Kazimierzy Wielkiej uczciła prezentacją wystawy fotograficznej poświęconej zabytkom sakralnym gminy Kazimierza Wielka. Autorem fotografii jest poeta i regionalista ziemi kazimierskiej Zdzisław Kuliś, którego to powyższe prace zostały zebrane w jego najnowszej publikacji "Mieszkać wśród świętych". Wystawa prezentuje poza tytułowymi przydrożnymi kapliczkami, także krzyże, rzeźby, kaplice czy kościoły, które już setki lat towarzyszą naszej tradycji i kulturze.

  


2011 - Rok Czesława Miłosza
W czerwcu 2011 r. przypada setna rocznica urodzin poety i pisarza Czesława Miłosza, z tej okazji Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej zorganizowała wystawę przedstawiającą sylwetkę laureata Nagrody Nobla i wielu innych prestiżowych nagród literackich.


150 rocznica urodzin Jana Kasprowicza
Z okazji 150 rocznicy urodzin Jana Kasprowicza Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej przygotowała wystawę upowszechniającą informacje dotyczące życia i twórczości pisarza. Wystawa składała się z trzech części:
materiałów dotyczących życia Jana Kasprowicza, twórczości i opracowań krytycznych do twórczości pisarza.


110 rocznica urodzin Juliana Przybosia 
Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej przygotowała wystawę prezentującą sylwetkę  poety Juliana Przybosia. Wystawa przedstawiła materiały dotyczące życia Juliana Przybosia, twórczość i opracowania krytyczne do twórczości poety.
Agnieszka Kabat


Świat utkany w gobelinie
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie w bibliotece z panią Ewą Iwan, która przedstawiła własnoręcznie wykonaną makatę z gobeliny. Pani Ewa Iwan ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkolna. Do końca września wystawa była również dostępna dla czytelników.

  


Kazimierza Wielka – nasza mała ojczyzna
Celem wystawy „Kazimierza Wielka – nasza mała ojczyzna” było przedstawienie historii, oświaty i kultury miasta Kazimierza Wielka


Pasje naszych czytelników
Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej zorganizowała wystawę interesujących domków wykonanych przez czytelników. Eksponaty zostały wykonane przez Panią Justynę Kabat i Pana Stanisława Taw. Domki zrobione z pianki modelarskiej są autorstwa Pani Justyny Kabat, natomiast domek z zapałek Pana Stanisława Taw. Prace wykonane przez czytelników są rezultatem hobby realizowanego od wielu lat. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.