Filia w Końskich

10 lat Kółka Filatelistycznego - obchody w Szkole Podstawowej nr 2

W dniu 7.04.17 r. nauczyciel-bibliotekarz E. Skowron uczestniczyła w obchodach 10-lecia Kółka Filatelistycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich. Biblioteka poprzez różnorodne formy pracy: warsztaty, spotkania, konkursy, prelekcje, wystawy przybliżała temat związany z filatelistyką i znaczkiem. E. Skowron za współpracę z opiekunem koła nauczycielem Janiną Ceterowską otrzymała pamiątkowe znaczki, a nauczyciel J. Ceterowska otrzymała dyplom z podziękowaniem od Pani Dyrektor PBW Kielce.

Elżbieta Skowron