Filia w Końskich

Poznaję bibliotekę - edukacja włączająca dzieci specjalnej troski

Dnia 8.09.17 r. bibliotekę wraz ze swoim opiekunem nauczycielem Barbarą Strzelczyk odwiedził uczeń specjalnej troski nauczania indywidualnego ze Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli. Bibliotekarz E. Skowron zapoznała z pomieszczeniami biblioteki, ich funkcją, ze zbiorami oraz ze sposobem wypożyczania. Zarówno bibliotekarz jak i opiekun ucznia ukazywał ciekawe pozycje książkowe, które można znaleźć na półkach w bibliotece. Uczeń był nimi zainteresowany i chętnie je przeglądał. Wizyta ta, czyniła go odbiorcą kultury placówki edukacyjnej oraz poszerzała wiedzę
z zakresu takich pojęć jak: biblioteka, bibliotekarz, wypożyczalnia, czytelnia, wypożyczenia, zbiory biblioteczne.

Elżbieta Skowron