Filia w Końskich

Co pełza, lata i hasa po naszych polach i lasach?  -  warsztaty ekologiczne i konkurs plastyczny

Pod takim hasłem 27 X w PBW Filii w Końskich odbyło się spotkanie ekologiczne połączone z warsztatami i konkursem plastycznym. Spotkanie zostało zorganizowane przez : nauczyciela Janinę Ceterowską ze SP nr 2 w Końskich, Agnieszkę Jakóbczyk pracownika  Nadleśnictwa w Baryczy i Elżbietę Skowron z biblioteki.
Na spotkanie przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich, zainteresowani rodzice, oraz emerytowany dyrektor szkoły. Udekorowana sala i wystawka książek wprowadzała w klimat zajęć.
W pierwszej części spotkania pani leśnik zapoznała uczniów z wybranymi  zwierzętami pól i lasów, Uczniowie obejrzeli prezentację komputerową przygotowaną przez E. Skowron dotyczącą niebezpiecznych zwierząt występujących w Polsce, przeglądali i wyszukiwali w książkach informacji biologicznych, rozwiązywali diagram i szukali przewodniego hasła. W drugiej części spotkania wybrane jury dokonało oceny  prac plastycznych uczniów wykonanych dowolną techniką w formie karty pocztowej na temat „Co pełza, lata i hasa po naszych polach i lasach?”  Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy.
Spotkanie to było źródłem cennych wiadomości na temat lasu oraz zwierząt występujących  na polach i w lasach, wyrabiało wrażliwość plastyczną uczniów, uczyło wyszukiwania informacji a także ukazywało, że praca Kółka Filatelistycznego  może być ciekawa i atrakcyjna.

Elżbieta Skowron