Filia w Końskich

Sieć współpracy bibliotekarzy - spotkanie

W czytelni Biblioteki spotkali się bibliotekarze z terenu powiatu. Wymieniono informacje  jak pracują szkolne biblioteki po przekształceniach w strukturze szkół. Następnie kierownik Filii Elżbieta Fitas przekazała informację z majowego spotkania bibliotekarzy w Kielcach. Dotyczyła ona zagadnień marketingu w pracy bibliotek w oparciu o prelekcję prof. Marioli Antczak oraz zagadnienia gry miejskiej
i bibliotecznej  w nawiązaniu do wystąpienia Barbary Bakalarz-Kowalskiej. Następnie zaprezentowano działania PBW Filii Końskie w zakresie wykorzystania środków z NFRC na wsparcie rozwoju czytelnictwa w szkołach. Na zakończenie spotkania ustalono, że miejscem kolejnego spotkania będzie biblioteka Zespołu szkół w Stadnickiej Woli.