Filia w Końskich

Walentynki w bibliotece - spotkanie Koła Filatelistycznego - konkurs plastyczny i recytatorski

W dniu 8.02.18 r. w czytelni odbyła się impreza biblioteczna „Walentynki w bibliotece” zorganizowana przez Elżbietę Skowron nauczyciela-bibliotekarza z PBW - Filii Końskie, Janinę Ceterowską  nauczyciela ze SP nr 2 w Końskich, mgr inż.  z Nadleśnictwa Barycz Włodzimierza Falbe, Krystynę Okoń emerytowanego dyrektora LO w Końskich oraz rodziców. Sala przy współpracy rodzica została ładnie udekorowana. Uczniowie Koła Filatelistycznego ze SP nr 2 zapoznali się z historią walentynek. Wybrani uczestnicy recytowali wiersze o miłości , zwracano uwagę na autora, tytuł,  na właściwą dykcję i interpunkcję, W nagrodę każdy uczeń otrzymał pamiątkową laurkę z okolicznościowym wierszem.
Wybrane jury  dokonało również  oceny prac plastycznych "walentynkowy znaczek" przygotowany dowolną techniką plastyczną. Z prac została utworzona wystawka. Wyróżniono I  II i III miejsce, uczniowie otrzymali dyplomy  oraz nagrody.
Na koniec przedstawiciel z Nadleśnictwa w nawiązaniu do przygotowanej w czytelni wystawki książek o tematyce ekologicznej wygłosił prelekcję na temat „Las zimą” oraz zwrócił uwagę na  właściwe zachowanie się  w lesie. Uczniowie wykazywali zainteresowanie tematem i byli aktywni.

Elżbieta Skowron