Filia w Końskich

Zwyczaje i tradycje wielkanocne - spotkanie Koła Filatelistycznego - konkurs "wyjątkowa karta świąteczna"

W dniu 15 III 18 r.   uczniowie ze SP nr 2 w Końskich pod kierunkiem nauczyciela Janiny Ceterowskiej zawitały do czytelni biblioteki, których przywitała nauczyciel-bibliotekarz  Elżbieta Skowron.
Zbliżająca się Wielkanoc to czas, aby przypomnieć o świątecznych tradycjach i roli świątecznych kartek pocztowych. Uczniowie przynieśli  własnoręcznie wykonane kartki pocztowe, które brały udział w konkursie plastycznym „wyjątkowa kartka świąteczna”. Wykonane były różną techniką, wszystkie ładnie się prezentowały, szczególnie  te w technice 3D. Z prac została utworzona wystawka. Następnie uczniowie wysłuchali referatu o zwyczajach i tradycjach świątecznych, uczestniczyli w pogadance , korzystali  z dostępnych w bibliotece źródeł informacji pośredniej i bezpośredniej.
Wiosna to pora spacerów, wycieczek do lasu. Zaproszony na spotkanie przedstawiciel Nadleśnictwa Barycz opowiadał, co można zaobserwować wczesną wiosną w lesie, oraz jak należy się prawidłowo zachować. Na koniec  jury wybrało najładniejszą kartę wielkanocną. Zostały ustalone I, II, i III miejsca, wręczono nagrody, dyplomy i słodkie upominki. Wszyscy aktywnie uczestniczyli.
Spotkanie to : poszerzało wiadomości związane z filatelistyką, wzbudzało zainteresowanie  tradycjami   świątecznymi, wyrabiało plastyczną i ekologiczną wrażliwość, kształtowało prawidłową postawę zachowania  w placówkach kulturalnych, wzbudzało zainteresowanie książką i uczyło  szybkiego wyszukiwania informacji.

Elżbieta Skowron