Filia w Końskich

Spotkanie sieci współpracy bibliotekarzy

Spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu dobyło się 06.06.2018 roku w bibliotece Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli. Anna Gut i Izabella Szumilas  przedstawiły zebranym pracę w swojej placówce. Koleżanki  przeprowadziły grę biblioteczną z udziałem uczniów szkoły. W dalszej części spotkania  Elżbieta Fitas omówiła stan czytelnictwa wśród dorosłych i dzieci w świetle przeprowadzonych ostatnio badań. W dalszej części spotkania bibliotekarze wymieniali doświadczenia związane z  między innymi ze zwrotem podręczników czy dokumentacją skontrum czy skontrum w Molu. Spotkanie było ciekawym doświadczeniem, ponieważ po raz pierwszy odbyło się poza PBW. Ustalono termin kolejnego spotkania na październik.

Elżbieta Fitas