Filia w Końskich

Spotkanie sieci współpracy bibliotekarzy szkolnych powiatu koneckiego

W dniu 28 listopada w czytelni PBW - Filii Końskie odbyło się spotkanie sieci współpracy bibliotekarzy szkolnych powiatu koneckiego. Zajęcia dotyczyły "Wychowania patriotycznego w pracy szkoły
i biblioteki szkolnej" w dalszej części spotkania prowadząca Elżbieta Fitas zaprezentowała "Posługiwanie się systemem Sowa"  i wykorzystaniem do wyszukiwania informacji przydatnych w pracy biblioteki szkolnej. Na zakończenia ustalono, że tematem omawianym w czerwcu będzie "Dzieci i młodzież a przemoc w mediach".

Elżbieta Fitas