Filia w Końskich

Spotkanie kółka filatelistycznego - podsumowanie konkursu plastycznego "Święta Bożego Narodzenia na znaczku pocztowym"

W dniu 11.12. 2018 r. do  czytelni PBW-Filii w Końskich przybyli uczniowie Kółka Filatelistycznego  ze SP nr 2 w Końskich z opiekunem nauczycielem Janiną Ceterowską oraz emerytowanym dyrektorem koneckiego liceum Krystyną Okoń. Powitała ich Elżbieta Skowron nauczyciel-bibliotekarz z  biblioteki pedagogicznej. Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Nadleśnictwa w Baryczy
inż. W. Falba.

Uczniowie zapoznali się ze zwyczajami świątecznymi Bożego Narodzenia, recytowali okolicznościowe wiersze związane ze świętami Bożego Narodzenia, oglądali w książkach kartki pocztowe sprzed prawie 100 lat. Pan leśnik ciekawie opowiadał o drzewach, które służą jako świąteczne choinki. Zwrócił uwagę na ich ochronę, oraz  prawidłowe  zachowanie  się w lesie.
Wybrana komisja konkursowa dokonała oceny prac plastycznych, które wykonane różnymi technikami ciekawie się prezentowały. Wszyscy autorzy prac otrzymali nagrody. Jednak 5 uczniów dostało nagrody specjalne. Nagrody  ufundowane zostały przez Nadleśnictwo. Z prac plastycznych utworzono wystawkę. Następnie przy  dźwiękach staropolskich kolęd dzielono się tradycyjnie  opłatkiem
a nawet jedna z uczennic solo zaśpiewała kolędę.

Spotkanie to wszystkim się podobało. Wyrabiało wraźliwość plastyczną, uczyło prawidłowej recytacji wierszy. Ukazywało przywiązanie do tradycji oraz uczulało na ochronę drzew.

Elżbieta Skowron