Filia w Końskich

Biblioteczne wyzwanie walentynkowe - podsumowanie konkursu plastycznego

W dniu 13.02.2019 r. w czytelni PBW  filii w Końskich odbyła się impreza biblioteczna  pt. "Walentynkowy  znaczek pocztowy", na którą przybyli uczniowie kółka filatelistycznego ze SP nr 2 w Końskich
z nauczycielem Janiną Ceterowską. Powitała ich Elżbieta Skowron. Na wstępie uczniowie zapoznali się z historią walentynek.

W trakcie zajęć każdy uczestnik losował karteczki z aforyzmami o miłości. Wykorzystując słowniki,  wyjaśniono niezrozumiałe wyrazy   np. "aforyzmy". Zaproszony przedstawiciel Nadleśnictwa przybliżył "świat leśnych zwierząt". Druga część spotkania to podsumowanie konkursu plastycznego. Prace wykonane różną techniką wspaniale się prezentowały. Wszystkie zostały nagrodzone i każdy uczestnik otrzymał dyplom. Jury  przyznało dodatkowe nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Spotkanie to zapoznawało z tradycjami, wzbogacało słownictwo, poszerzało wiedzę ze środowiska społeczno-przyrodniczego.

Elżbieta Skowron