Filia w Końskich

XXVII Tydzień Kultury Języka - "Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu"

W dniu 13.03.2019 r. przeprowadzono lekcję z uczniami II LO w Końskich. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Poprawna i skuteczna komunikacja językowa". Uczniowie w ramach zajęć wykonywali ćwiczenia z zakresu poprawnej komunikacji językowej w Internecie. Warsztaty prowadziła Elżbieta Fitas przy współudziale opiekunów Marii Mytkowskiej i Joanny Wołczyńskiej.

Autor zdjęć
Maria Mytkowska