Filia w Końskich

Spotkanie kółka filatelistycznego  "Moja wielkanocna kartka świąteczna"

W dniu 9.04.2019 r. w czytelni biblioteki odbyło się spotkanie uczniów kółka filatelistycznego ze SP nr 2 w Końskich  pod kierunkiem opiekuna nauczyciela  Janiny Ceterowskiej i nauczyciela-bibliotekarza Elżbiety Skowron z PBW Filii w Końskich. Uczniowie przeglądali i czytali  fragmenty książek  o tematyce wielkanocnej, poznawali zwyczaje świąteczne. Jednak głównym punktem spotkania było podsumowanie konkursu plastycznego "Moja wielkanocna kartka świąteczna". Wszystkie prace prezentowały się ciekawie i były wykonane różnymi technikami. Wybrana komisja konkursowa przyznała 3 pierwsze miejsca oraz wyróżnienie. Uczestnicy spotkania otrzymali drobne słodkie upominki. Spotkanie to uczyło szacunku do tradycji, wyrabiało technikę pięknego czytania, dostarczało wrażeń estetycznych i plastycznych oraz szerzyło zainteresowanie książką i biblioteką.

Elżbieta Skowron