Filia w Końskich

Spotkanie sieci współpracy bibliotekarzy szkolnych powiatu koneckiego                            

Bibliotekarze powiatu koneckiego spotkali się na kolejnym spotkaniu w dniu 04 czerwca br. tematem spotkania była "Przemoc w szkolna w pracy biblioteki szkolnej". Zajęcia prowadziła Marzena Czapelska była policjantka obecnie pedagog szkolny. Zajęcia stały się miejscem wymiany doświadczeń i dostarczyły wielu przydatnych informacji, ponieważ przemoc w różnej formie jest też częścią pracy bibliotekarzy szkolnych. W spotkaniu uczestniczyło 10 bibliotekarzy szkolnych.                                                                                   

Tekst: Elżbieta Fitas                                                                                                                      
Zdjęcia: Katarzyna Kucharska