Filia w Końskich

Spotkanie sieci współpracy bibliotekarzy

W dniu 25 października miało miejsce spotkanie bibliotekarzy powiatu koneckiego. Uczestniczyło w nim 13 osób. Zajęcia w formie warsztatów prowadzone były przez Elżbietę Fitas. Dotyczyły wypalenia zawodowego 
a w szczególności poruszono zagadnienie występowania tego zjawiska wśród bibliotekarzy. W dalszej części spotkania analizowano zatrudnienie bibliotekarzy po likwidacji gimnazjów oraz dzielono się sposobami na sprawną obsługę udostępniania bezpłatnych podręczników w bibliotekach szkolnych. Ustalono , że kolejne spotkanie odbędzie się na przełomie maja i czerwca.

tekst: Elżbieta Fitas                                                                                                  
zdjęcia: Katarzyna Kucharska