Filia w Końskich

Prelekcja dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich                            

W dniu 11 grudnia b.r. w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich kierownik Filii Elżbieta Fitas wygłosiła prelekcję "Koniec Książki - czystko pewne?".  Tematyką wystąpienia była analiza formy książki na przestrzeni dziejów i zapoznanie uczniów ze współczesnymi formami książki oraz odpowiedź na pytanie o miejsce książki tradycyjnej w świecie współczesnym. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 7 i 8 dyrektor Izabela Persona
i nauczyciele poloniści. 

tekst: Elżbieta Fitas                                                             
autorzy zdjęć: Jolanta Wilk, Mariola Błaszczyk