Filia w Końskich

Śladami Stefana Żeromskiego – wystawa

Pod takim tytułem zorganizowano w czytelni wystawę przygotowaną przez E. Skowron z okazji 150 rocznicy urodzin wielkiego piewcy ziemi świętokrzyskiej Stefana Żeromskiego. Kalendarium przypomniało najważniejsze wydarzenia z życia pisarza, miejscowości w których przebywał, oraz pamiątki po wielkim literacie wprowadzające w ówczesną historię.

Elżbieta Skowron