Filia w Końskich

 "10 X  Dzień Drzewa" - warsztaty ekologiczne. Podsumowanie konkursu plastycznego "Moje fantastyczne drzewo" 

Od kilku lat w dniu 10 października w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa, organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa. W ramach tego święta prowadzone są działania mające na względzie edukację proekologiczną wśród młodzieży. 12 edycja Święta Drzewa została objęta patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
W czytelni  Biblioteki Pedagogicznej w dn. 10.10.2014 r. pod kierunkiem Elżbiety Skowron zostały zorganizowane warsztaty ekologiczne prowadzone przez przedstawiciela Nadleśnictwa Barycz mgr inż. Włodzimierza Falbę z udziałem dzieci ze SP nr 2 w Końskich oraz ich opiekuna nauczyciela dyplomowanego. W sali zorganizowana wystawa "Niezwykłe drzewa parków narodowych" wprowadzała w temat. Zagadnieniem warsztatów była "Rola lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka" z wykorzystaniem filmu "90 lat lasów państwowych" oraz drzewa jako pomniki przyrody. Podsumowaniem był konkurs "Tajemnice drzew". Losowanie zagadnień i praca w grupach z wykorzystaniem źródeł informacji w bibliotece oraz uwzględnieniem Internetu czyniły ją sprawniejszą. Wszyscy uczestnicy prawidłowo rozwiązali zadania.
W drugiej części spotkania nastąpiło podsumowanie przez jury  konkursu plastycznego ogłoszonego przez bibliotekę pod kierunkiem E. Skowron oraz nauczyciela J. Ceterowskiej
"Moje fantastyczne drzewo" wykonane różnymi technikami. Uświetnieniem spotkania była deklamacja wiersza przez ucznia z klasy młodszej oraz prezentacja książek, które w przystępnej i ciekawej formie ukazywały różnorodne drzewa, dokonana przez emerytowanego nauczyciela koneckiej szkoły ponadgimnazjalnej. Na zakończenie nastąpiło rozdanie dyplomów i nagród. Wystawę prac dzieci można oglądać w czytelni biblioteki do 15 XI 2014 r.

Elżbieta Skowron