Filia w Końskich

Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy powiatu koneckiego

Kontynuując współpracę bibliotekarzy powiatu koneckiego dnia 3 października w siedzibie PBW - Filii Końskie odbyło się spotkanie poświęcone następującemu zagadnieniu: Co zrobić żeby uczniowie czytali książki? Uczestniczyło w nim 18 osób. 
W pierwszej części spotkania Prowadząca zajęcia Elżbieta Fitas omówiła formy i metody jakie można zastosować w pracy u czytelnikiem a następnie przeanalizowano preferencje czytelnicze w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej oraz Gimnazjum w Brusach. Następnie Zgromadzonym na spotkaniu zaprezentowane zostały metody do zdiagnozowania stanu obecnego i szukania rozwiązania obecnych problemów. Po podzieleniu na grupy  zależnie od rodzajów szkół, w których pracowali bibliotekarze, opracowane zostały działania, które zdaniem bibliotekarzy poprawią czytelnictwo w ich placówkach. Liderzy grup zaprezentowali  wypracowane rozwiązania na forum zebranych. Spotkanie zakończyła dyskusja, ustalono też temat i termin następnego spotkania.

Elżbieta Fitas