Filia w Końskich

 

 

"Czytanie łączy pokolenia" -  konkurs czytelniczy i plastyczny z udziałem twórców poezji z Wąglan

Nawiązując do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2014-2020 oraz do 10 rocznicy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej w czytelni biblioteki w maju 2014 r. odbyła się impreza czytelnicza zorganizowana przez Elżbietę Skowron pod hasłem "Czytanie łączy pokolenia".
Miała ona na celu promocję czytelnictwa, podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie zainteresowania książką, a także przybliżenie znanych autorów baśni europejskich.
Na imprezę wraz ze swoim opiekunem oraz rodzicami przybyła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr  2 w Końskich z klas I-VI. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili twórcy poezji ludowej z Wąglan, którzy opowiadali o swojej twórczości, prezentowali wydaną poezję, informowali oraz zachęcali do udziału w konkursach poezji.
Krystyna Jóźwik - prezes Towarzystwa Przyjaciół Wąglan.
Waldemar Jóźwik - wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Wąglan, animator kultury, kronikarz i poeta., czł: STL, SAP i Polish American Poets Academy im. Jana Pawła II w Wallington (USA). Od 1983 r. organizator corocznych Międzynarodowych Konkursów Poezji Wąglan. Debiutował wyróżnieniem w II OKP „Moje strony rodzinne dawniej a dziś” w Górach Mokrych koło Przedborza. Jego twórczość pamiętnikarska i poetycka ukazała się w 40 antologiach i almanachach pokonkursowych. Prezentowana była wielokrotnie w środkach masowego przekazu: w TVP, w Polskim Radiu oraz w prasie polskiej i polonijnej m.in.: we Francji, w Belgii, na Łotwie, w Mołdawii, w Nowej Zelandii, w Republice Południowej Afryki i w USA. Za działalność otrzymał nagrody i wyróżnienia.
Krystyna Jóźwik i Waldemar Jóźwik byli członkami jury konkursu organizowanego w bibliotece.
Każdy uczestnik spotkania deklamował przygotowany wiersz poezji ludowej, który był oceniany przez członków  komisji konkursowej.
W drugiej części spotkania dzieci czytały fragmenty znanych baśni europejskich: Andersena, Perraulta, braci Grimm, w które wprowadziła ich prezentacja multimedialną "Znani europejscy autorzy baśni". Uczniowie odgadywały tytuły, a każdy czytany fragment był ilustrowany własnoręcznie wykonanym rysunkiem.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz zbiorkami poezji ludowej wraz z dedykacją autorów, a pozostali uczestnicy dostali nagrody pocieszenia.
Spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wszyscy deklarowali, że będą brać udział w podobnych konkursach, które dawały dużo przyjemności obcowania z literaturą piękną oraz cenne świadectwa minionych pokoleń. Czytanie bowiem nieodłącznie kojarzy się z biblioteką, jako centrum wymiany międzypokoleniowej, w którym doświadczenie współgra z nowym spojrzeniem na rzeczywistość.

Elżbieta Skowron