Filia w Końskich

Poznajemy dzieła Żeromskiego - konkurs czytelniczy

Dnia 20 XI w bibliotece PBW Filii w Końskich odbył się konkurs czytelniczy - "Poznajemy dzieła Żeromskiego" zorganizowany przez E. Skowron przy  współpracy  opiekuna Koła Filatelistycznego SP nr  2 w Końskich, na który przybyli  uczniowie  od klas I-VI .a także zainteresowani rodzice .W klimat spotkania wprowadzała wystawa, którą  wzbogaciła o swoje  prywatne zbiory nauczycielka szkoły ponadgimnazjalnej. 
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną "Śladami Stefana Żeromskiego” a następnie zapoznali się ze źródłami informacji dostępnymi  w bibliotece i przystąpili do zajęć. Praca była zróżnicowana. Dzieci starsze w zespołach wyszukiwały wiadomości na temat pisarza i jego dzieł, a młodsze wykonywały ilustrację.  Wszyscy byli zaangażowani. Jednak zasadniczym punktem spotkania było piękne czytanie wybranego  przez siebie fragmentu  utworu Żeromskiego, zwracając uwagę na dykcję, interpunkcję, siłę głosu. Każdy uczestnik indywidualnie wkładał dużo wysiłku. Wybrana komisja dokonała oceny. Najlepsi zostali nagrodzeni głośnymi brawami oraz otrzymali dyplomy.

Elżbieta Skowron