Filia w Końskich

Natura mieszczucha, czyli przyroda w mieście - pokaz multimedialny

18 .02.2015 r. pod takim tytułem odbyło się spotkanie dzieci z klas I-VI ze SP nr 2 w Końskich przygotowane przez E. Skowron. Uczestnicy przybyli pod opieką nauczyciela. Urządzona w czytelni  wystawka "Zieleń w mieście" wprowadzała w klimat spotkania.  Na początku uczniowie dowiedzieli się jak szukać informacji w sieci wykorzystując Internet. Poznali prosty sposób wyszukiwania. Następnie pokaz filmu przyrodniczego "Natura mieszczucha, czyli przyroda w mieście” był inspiracją do odpowiedzi na pytanie "Co to jest zieleń miejska i jaką pełni rolę" uwzględniając aspekt ochrony i poszanowania zieleni. Na koniec za udział w spotkaniu dzieci otrzymały małe upominki i dyplomy. Spotkanie to kształciło umiejętność wyszukiwania informacji, przygotowywało do prowadzenia dyskusji oraz korzystania z zasobów biblioteki.

Elżbieta Skowron