Filia w Końskich

XXIII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim (9-14 marca 2015 r.)

W ramach działań związanych z XXIII Tygodniem Kultury Języka w powiecie koneckim PBW - Filia Końskie zorganizowała lekcje dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Końskich. Nosiły one tytuł: Mówię i piszę poprawnie po polsku. Podczas zajęć przeprowadzanych przez Elżbietę Fitas w klasach trzecich pierwszych uczniowie poznali rodzaje popełnianych błędów językowych i poprzez ćwiczenia zdiagnozowali na ile poprawnie używają języka polskiego. Przedstawiono też nowe formy promocji poprawności językowej poprzez rap i filmy. W zajęciach uczestniczyły też polonistki Gimnazjum Ewa Cecka, Magłorzata Krakowiak, Edyta Skawińska, Ewa Salagierska.