Filia w Końskich

Spotkanie literacko artystyczne

W maju 2015 r. z okazji Tygodnia Bibliotek w czytelni PBW Filii Końskie odbyła się impreza biblioteczna promującą czytelnictwo i bibliotekę jako miejsce, w których warto bywać. Na imprezę przybyli uczniowie ze SP nr 2 w Końskich. Obecni byli także specjalnie zaproszeni goście prezes Towarzystwa Przyjaciół Węglan Krystyna Jóźwik oraz Waldemar Jóźwik, organizatorzy 34 Majowych Wąglańskich Konkursów Poezji. Zaprezentowali swoją ostatnio wydaną pozycję Od chrześcijańskich korzeni do orła białego, odpowiadali na pytania oraz byli członkami jury konkursu organizowanego w tym dniu
w bibliotece.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dyplomowanego pani Janiny Ceterowskiej, przedstawili inscenizację baśni Księżniczka na ziarnku grochu, która wszystkim bardzo się podobała. Następnie rozwiązywali quiz i głośno czytali fragmenty baśni. Wszyscy wykazywali duże zaangażowanie. Uczestnicy kółka filatelistycznego prezentowali przygotowane przez siebie w formie znaczka prace plastyczne "Moja ulubiona baśń Andersena". Komisja konkursowa nagrodziła najładniejsze prace i przydzieliła nagrody oraz dyplomy.
Imprezę przygotowała i zorganizowała Elżbieta Skowron we współpracy z nauczycielem  SP nr 2 w Końskich Janiną Ceterowską.

Elżbieta Skowron