Filia w Końskich

Rok Czytelnictwa 2015

W dniach 30 września i 1 października w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich we współpracy z Marią Mytkowską bibliotekarką liceum przeprowadzone zostały zajęcia w ramach Roku Czytelnictwa. Podczas lekcji w dwóch klasach poruszone zostały zagadnienia poprawności językowej w komunikacji. Uczniowie dokonali poprzez ćwiczenia oceny stanu wiedzy w tym zakresie. Zajęcia prowadziła Elżbieta Fitas.

Elżbieta Fitas